Lumia 920 RM-820 lỗi "Unable to find a bootable option" fix Ok

Nợ cái ảnh chụp máy báo lỗi Unable to find bootable (để trong con G3 VL của khách trả mất rồi, quên ko copy ra pc)

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Windows Phone 8/8.1 Flashing Started
Loading Flash Files Please Wait...
[DEAD BOOT REPAIR SUPPORTED]

================================================== ====
Windows Phone 8/8.1...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]