em up rom bản 2013 giao diện samsung s4 nên vào wifi không tìm thấy thiết bị,nó cứ quay tròn như đang tìm kiếm,đang đinh úp lại bản 2012 xem sao mong a/e cho xin hướng làm tiếp với ạ.thanks all!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]