như tiêu đè em có 1 cây bị mất chân volume + số 1 .đã tìm sơ đồ rồi thấy trên sơ đồ ghi la thông vào KBR(0) tìm hoài mà chẳng thấy nó. AcE ai đã làm qua xin giúp em với. Tks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]