[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Nokia X2 RM-1013 Hệ điều hành Android Mất Boot Có nghĩa là ghim cáp vào PC hiện (QHSUSB_BULK)
Nay trunghaumobile1 Chia sẻ và hướng dẫn toàn tập Flash Nokia X2 Android trong 1 Thread này mong quý vị đón đọc và save lại khi cần mà lấy lúa

Các thứ cần thiết Download bên dưới Pass giải nén :trunghaumobile1

Bộ Driver Nokia X2 RM-1013 [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
File Full INI TV X2 RM-1013 By: ATF Ver 2.1.0.11[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
File Giải nén copy thư mục RM-1013 vào C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products để box chọn tự động

Thực hiện nào Nokia X2 RM-1013 mất boot

Bước 1
Cài 5 File Driver ở bước 1 trong hình rồi Reset PC
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Bước 2
Phone Off Volum up ghim cáp thực hiện như hình bên dưới để cài Driver X2_FlashDriver_Emergency
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Bước 3
Khi ta cài Driver X2_FlashDriver_Emergency ở bước trên sẽ thấy ở hình bên dưới
Và mở Tool ATF cài đặt Nhấn Flash ở bước 4 để chuẩn bị alo cho khách
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

ace vào xem topic updater cho mọi người thấy để kiếm lúa trong time sắp tới nhé vì pand mới chỉ có tại Việt Nam bởi trunghaumobile1
Chúc ace thành công
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]