Đã ghép 5 xê DOCOMO ok.
không văng active chỉ thiếu lỗi *101#
ACE ghép thêm mạng khác xin report nha


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]