mình nhận máy nokia x2 RM1013 chạy andro sạc không báo gì.ai có sơ đồ cho mình xin với ....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]