Như tiêu đề e thay con quản lý sạc vẫn không được ae thay con l360 và con tụ màu vàng gần chân sạc ok e có tý chia sẻ ae dễ kiếm lúa ( thay con l có giá trị 200 vẫn đc)
P/s: đừng chém...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]