như tiêu đề cho em xin bản rom i9082i chip mt6575 em cám ơn anh em nhiều lắm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]