Hiện tại vỹ các loại này có nhiều rồi, nhưng chắc vẫn còn nhiều anh em lười mua nên mình chia sẻ cách làm chân không cần vỹ "chuyên dụng" của nó vẫn ok. Anh em ai biết rồi thì xem cho vui: :x
Vi dụ ic nguồn lumia 530:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]