- Sau vài ngày test tool mình thấy tạm ổn, nên hôm nay share tool đến AE.

- Tool đã được sửa lại những đoạn code chưa hợp lý hy vọng AE vừa lòng.

- Link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] (Update 7-9-2014) pass inbox

- AE nào đã update tool rồi chỉ cần chép đè vào

- Mở terminal gõ: sudo chmod -R 755 ~/tools


Build Rom Deodex.

Việt Hóa & Build Rom S5....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]