Máy cắm usb vẫn nhận driver APX mode sau khi repair boot tự động vào chế độ download mode, chỉ việc flash odin và máy sẽ lên imei 0049 nhưng dùng bt. Repair lại imei cho đẹp [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
how to enter APX mode:
hold "vol up"+"home" then connect usb cable to dead phone.

Tool đây ae nào gặp múc cho nhanh:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]