như tiêu đề chên e nhận cây iphone 4 thường chạy ios 7.1,2 ,bị dính vào chế độ rọng nói giờ không thoát được ,máy lại bị dính icloud không có mk, lên không thể resto được , e không biết làm thế lào ,lên e nhờ các bác giúp e 1 tay với ak ,cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]