Bác nào có schematic lumia 620 cho em xin với ah.
thank các bac nhiều....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]