em nhận cây asha 302 k nhan tai nghe,e v.sinh llai nhân ok nhưng rút tai nghe ra vẫn dính,tắt nguồn moi hết.nên e thay thử chân tai nghe khác nhưg cũng vậy.a e có giải pháp gì cho e xin hướng giải quyết e này...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]