Tình hình và vỏ của em bị chợt hết bo viền và pin kém, chơi game được có 2h là hết.

Em cần bộ vỏ mới hoặc chưa chợt bo viền trên.

em ở bắc, Hà nội: 096.827.58.68

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]