Jailbreak iOS 8.2, iOS 8.3 có ae nào thử chưa chia sẻ luôn=D>
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]