E nhận khách con máy 110, sạc cả ngày không vào pin.e đã thay pin, sạc, tháo bỏ diot, tụ. Thay 2 con r20 mà cũng không được.bác nào gặp r giúp e với.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]