các bác giúp 5,như tiêu đề e đã teck thay màn mới mà vẫn có hiện tượng như vậy...mong các bác giúp

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]