cần ace giúp...trước đó máy không lên nguồn,cắm sạc mh lên xanh lè,và nóng bety.e thay bety lên nguồn ok nhưg vào camera và cài đặt là khởi động lại...đã chạy lại ct ver 510...nhưg k được..:cry: cần ace giúp gấp....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]