i9300 treo logo up rom full 4.3 có sóng có sim nhưng lại không gọi được báo lỗi

vấn đề kết nối hoặc mã MMI không hợp lệ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]