Như tiêu đề, a e ai có file tiếng việt G900T cho e xin với, ver 4.4.2, file trên google toàn có pass không hà, cảm ơn anh em nhiều!!!!!!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]