như tiêu đề 1280 e gạt mấy con tụ bên phai chân pin nên nó mất nguồn lun . ai làm qua rùi xin giúp .thanks ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]