mình google đủ cánh mà vẫn chưa chạy được

các bác giúp em với ạ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]