em có cây x1-01 không bấm được phím # còn lại ok hết ,ai làm qua rồi giúp em vé ,đã lắc nhẹ nguồn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]