Như tiu đề mình nhận em nó còn nguồn nhưng bị chạm nóng hổi cái máy.mình kiểm tra thì thấy chạm con ic như hình này [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Vì nhận máy còn nguồn nên mình kg dám tháo nó.với lại nó đổ keo,xin hỏi ae con này có nên tháo đc kg và có xảy ra mất nguồn kg.xin ae cho ý kiến.thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]