e có con 301 khách bảo để không tự hết bin e kẹp dòng thì kim nhích 1 tý rồi về
trưa bật nguồn ak các anh cho e phương án e làm với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]