em đang cần gấp rom tiếng việt sámung g3508l nhờ anh em nào có cho em xin với, thanks.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]