e mới nhận 1 e 1280 trung quốc lắp sim lên nguồn báo thất bại xong chớp tắt . bác nào lam qua giúp e cái :-"


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]