một ngày thật buồn gặp ngay em sky830l ăn vạ em , máy bị bụi màn hình tháo ra vệ sinh sạch sẽ lặm lại không lên nguồn thế là lăn **ng ra ăn vạ nghĩ mà cay cú nhưng không lam gì được , anh em ai làm dong này rồi cho em ít ý kiến , nếu lỗi màn bật có lên không , kẹp nguồn vào vẫn có dao động nhưng đứng im. anh em làm dòng này rồi cho em ít ý kiến có thể lối màn cũng không lên phải không ,cảm ứng nữa thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]