Nhận con s5 G906S khóa pleas call me

chạy android 5.0

4x trở xuống thì k nói

5.0 trở lên làm y hệt mà nót ok

pm androidhero.... đều nhận 1 câu 5.0 chưa surport

lọ mọ nguyên 1 ngày cũng done

imei zin máy, nút home fix ok..
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]