thu cây 1110i dính MBV .quăng vô HWK check mãi không đc,
các bác cho em hỏi con trở kép của 1110i là con nào vậy
thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]