tình hình là em mới nhận 1 con e 63 mất đèn màn hình, ic đèn bị đứt 1 chân ra cuộn dây, nhờ anh em có cách câu kéo nào chia sẽ với ạ, em cảm ơn ạ. chúc anh em tốt lành

- - - Updated - - -

trong 4r có admin chĩa sẽ rồi mà hình bị mất rồi, anh em ai có thể sheard lại hộ em với, thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]