sáng nhận 2 em 206 đều tình trạng rớt nc .sau khi sấy xong thì 2 em đều mất hiển thị và đèn mh. sau một hồi đục đẻo thì 1 chú em đã thay con 3 chân và có đèn. 1 chú thì câu 1 đường xuống mất cũng đã có đèn .giờ 2 em đều mất hiển thị .em đã nhổ chân con neck máy lên và vướt lại chân và đóng đẹp .đo 2 con vẫn có áp 1,8 và 2,8v ... hĩ nản quá mất 1 ngày trời chưa xong đang tính trả em nó lại cho chủ. dòng này chuối thật .mian đã khó đo .chân connech cũng hiếm ko có mà thay thử mới xem thế nào : ACE ai ghé qua cho cao kiến nhé .và đây là chút hình ảnh em nó ...

chú ý : Bài viết sai Box . em này cho vào Xgolg nhé bạn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]