Samsung Galaxy Core Plus G350 Tiếng Việt 4.2.2

1/ File: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Tool:
G350 Flash With Odin

2/ Remove: system/csc/common/system/csc/language.xml
system/csc/language.xml => Reboot

Link Download Siêu Tốc Google (G350 Tiếng Việt Stock Rom) Giúp Anh Em Load Nhanh.

P/S: (Link tồn tại trong 7 ngày).​


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]