máy rot nước em đa làm sạch nhưng sạc ko dc em thay bỏ mấy con tụ ở chân pin thay lun cũng ko dc thay con ic sac tháo bỏ lun cũng thế...thay con gần ổ sim nhưng cũng thế các bác chỉ em vơi ạTiêu đề không rõ ràng (Tên máy, viết tắt nhiều) bài post sai box, đã nhắc nhiều vẫn vi phạm không like ae giúp mình, banned 7 hôm.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]