Unlock LG G3, giải mã LG G3, bẻ khóa LG G3, mở mạng LG G3

Dưới đây là danh sách các mã số cho mỗi nhà mạng máy thuộc khu vực nào, nước nào...

LG G3 D855 Europe

LG G3 D850 AT&T

LG G3 D851 T-Mobile

LG G3 LS990 Sprint

LG G3 VS985 Verizon

LG G3 D852G Canada

LG G3 D855P D855AR

LG G3 Screen F490

LG G3 Stylus D690N D690 D693N

LG G3 A F410S

LG G3 isai L24

LG G3 S D722 Europe

LG G3 S D725 AT&T

LG G3 S D722K Taiwan

LG G3 S D724 CIS

LG G3 Vigor D727

LG G3 Beat D722J D722K...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]