như tiêu đề cần các huynh giúp gấp 3110c sạc được 1-2 giây báo ko hỗ trợ bộ sạc em đã lam r47k taivo và bsi tình trang vẫn vậy xin các huynh qua fan này rồi chỉ em với ạ:((


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]