Samsung Galaxy Ace Style LTE G357FZ Tiếng Việt 4.4.4 Ok:

G357FZ Tiếng Việt Edited Stock Rom.

G357FZ Hard Reset Không Mất Tiếng Việt

G357FZ Tiếng Việt - Ổn Định - Mượt Mà - Ít Hao Pin

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

P/S: Link chỉ tồn tại 7 ngày

Ae lấy file về...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]