việt hóa trên rom stock, reset không mất tiếng việt​

pass : inbox cho anh em có trên 50 bài viết​

tính noel mới free nhưng thấy nhiều anh em cần nên free sớm. chúc toàn thể anh em noel vui vẻ​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]