xin lỗi anh em vì bản trước buil chưa fix lỗi bàn phím. có một số anh em buzz yahoo hỏi nên buil lại bản khác. anh em chịu khó load lại giúp mình nha. thank all​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

pass như củ nha anh em​
anh em ai chưa có pass 50 bài sẽ có pass​


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]