như tiêu đề e đang có 1 con bệnh nặng cần liều thuốc chuột file cao nhất cho 6700c . k cần tiếng việt cũng dc . có thì càng tốt ạ . em seach file 6700c rm-470 file 13-21 mà chạy k ăn thua mong ae giúp đỡ file chuẩn ạ thanks all b-)b-)b-)b-)b-)b-)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]