anh em nào có làm qua em này giúp em với.em nhận nạp tiếng việt máy dùng bình thường em nạp xong chụp hình không được.em đã lấy code dow flie về chạy lại vẫn không được.em thấy lúc check flie best ,ATF và phonenix điều báo lỗi flie ERROR: RM-774_M023.23.emmc.fpsx CHECKSUM MISMATCH.anh em giúp em với ạ.big thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]