Mới nhận con Lumia x2 rớt nước, vở cảm ứng, làm ok hết rồi, ép cảm ứng xong luôn giờ mic nói không nghe. Chân mic giờ 1 chân tổng trở bình thường, 1 chân chạm thẳng mass đã làm chân ic nguồn rồi không biết nó đi vào đâu nửa. Mong ACE cho ý kiến!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]