Ae có file cho mình xin,,mình dow file ver 08.35 về giải nén ra lỗi ko chạy đc..thanks !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]