như tiêu đề em nó đang chạy thì mấy tính đơ em rút máy ra và bây giờ thì em nó không nhận mấy tính luôn ace ai gặp qua giúp em vớiBài viết sai Box . Đã move
- N311 thuộc dòng BB5 nhé bạn
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]