e chạy lại phần mềm c2-01 11.40 bằng box aft thì máy báo như zậy là sao ae.... chỉ e cách khắc phục luôn nha... tks ae nhìu
Flashing Done...Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:01:13
(Booting time is NOT Included)


Waiting for Phone to Start-Up..(Max 150 seconds)


WARNING: Phone is not in the Required Mode...
Disconnect the Phone and Power it Up Manually.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]