s5360 khò thay ic đèn 6 chân mất nguồn kẹp dòng kim nhấp nhấp 01.A.quên ko che chắn các bác có cao kiến gì giúp em :(


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]