em mới nhận con 6120 cứ nên chữ nokia rồi tắt.bác nào có file cho em xin voii e tìm không thấy


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]