Như Tiêu đề đã nêu rõ, cứ nhập ID vào tới bước xác minh là tự động văng ngược lại ra bước nhập ID rồi báo lỗi kích hoạt . . ae nào đi ngang cho e xin cái ý kiến ạ.. thanks all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]