nokia 1200 mất loa trong ae nào có sơ đồ gửi cho e xin nhá: thank you


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]